២២.០៦.២០១៨ ក្រុមការងារចុះជួយឃុំអង្គតាសូ ស្រុកស្វាយជ្រំបានចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមប្រជាការពារភូមិ


ឃុំអង្គតាសូ ស្រុកស្វាយជ្រំ ៖ ថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ លោកជំទាវ ពៅ សុភាព ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយឃុំអង្គតាសូ ស្រុកស្វាយជ្រំ និងក្រុមការងារ បានអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមប្រជាការពារភូមិចំនួន ៧០ នាក់ ក្នុងឃុំ នៅទីស្នាក់ការគណបក្សឃុំ ព្រមទាំងបានចែកជូននូវអាវភ្លៀងម្នាក់០១ ពិលបំភ្លឺ០១ និងបាន ឧបត្ថម្ភ Speaker ០១ គ្រឿង ដោយគិតជាថវិកាចំនួន ២.៨០០.០០០ រៀល ។