០៦.០៨.២០១៦ លោកជំទាវ ដួង វណ្ណា និងក្រុមការងារបានទៅលើកស្លាកគណបក្សនៅស្រុកកំពង់រោទិ៍


ខេត្តស្វាយរៀង ៖ ថ្ងៃ06/08/2016 លោកជំទាវ ដួង វណ្ណា អ្នកតំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលស្វាយរៀង រួមដំណើរដោយ លោកជំទាវ ពៅសុភាព សមាជិកអចិន្រ្តគណបក្សខេត្ត លោកស្រី ភួង សារី លោកស្រីគង់ គីណា សមាជិកគណបក្សខេត្ត លោក សុខ រស់ ប្រធានគណបក្សស្រុកកំពង់រោទិ៍ លោកប៉ាង ឡេង ប្រធាន ក្រុមការងារចុះជួយឃុំសំឡី ព្រមទាំង លោក លោកស្រី ក្រុមការងារចុះជួយឃុំ មន្រ្តីគណបក្សឃុំ ភូមិ បានចុះសួរសុខទុក្ខមន្រ្តីបក្ស សមាជិកគណបក្ស លើក ស្លាកគណបក្សមុខពីរចំនួន12ស្លាក ក្នុង នោះស្លាកធំ1ស្លាក ក្នុងឱកាសនោះ លោកជំទាវ ដួង វណ្ណា បានចណាយ ថវិកា800 000៛ មិ3កេស ទឹកដោះ 1កេស ។
-លោក ប៉ាង ឡេង បានចំណាយ 300 000 ៛
-លោកសុខ រស់ បានចំណាយ50 000

photo_2016-08-06_00-37-20 photo_2016-08-06_00-37-26 photo_2016-08-06_00-37-41