ថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម អ៊ុយ ថន ប្រធានគណៈប្រចាំការគណបក្សខេត្ត បានជួបសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកគណបក្សក្នុងឃំុគ្រួស ស្រុកស្វាយជ្រំ


ខេត្តស្វាយរៀង ៖ ព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ មានរៀបចំពិធីសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកគណបក្សប្រជាជនទើបបញ្ចូលថ្មីនៅគណបក្សឃំុគ្រួស ស្រុកស្វាយជ្រំ ចំនួន ១៦៤ នាក់ ស្រី ៩២ នាក់ មកពីគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ២០ នាក់ស្រី ១៣ នាក់ ក្រោមអធិបតីភាពឯ.ឧ អ៊ុយ ថន ប្រធានគណៈប្រចាំការគណបក្សខេត្ត ក្នុងឱកាសនោះឯ.ឧបានជូនវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍មានសារុុងម្នាក់១ និងថវិកា ៥០០០ រៀល ជាការឧបត្ថម្ភរបស់លោក សំ សាវុធ អនុប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ខេត្តចុះជួយឃំុគ្រួស ។

IMG_20160918_115614 IMG_20160918_115617 IMG_20160918_115620