២០.០៧.២០១៨ លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន បានបន្តចុះជួបសំណេះសំណាល និងសួរសុខទុក្ខសមាជិក សមាជិកាគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងឃុំបាសាក់ ស្រុកស្វាយជ្រំ

12.07.2018 លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន បានចុះជួបសំណេះសំណាល និងសួរសុខទុក្ខ សមាជិក សមាជិកា គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នៅដូនស ស្រុកស្វាយជ្រំ ខេត្តស្វាយរៀង

11.07.2018 លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន បានចុះជួបសំណេះសំណាល និងសួរសុខទុក្ខ សមាជិក សមាជិកា គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នៅឃុំខ្សែត ស្រុកកំពង់រោទិ៍ ខេត្តស្វាយរៀង