ខេត្តស្វាយរៀង ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៨ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ លោកជំទាវបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន បានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រជុំបូកសរុបការអនុវត្តភារកិច្ចរបស់ក្រុមការងារគណៈកម្មាធិការកណ្តាលចុះជួយខេត្តស្វាយរៀង


ខេត្តស្វាយរៀង ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៨ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ លោកជំទាវបណ្ឌិត ម៉ែន សំអសមាជិកាគណៈអចិន្រ្តៃយគណៈកម្មាធិការកណ្តាល ប្រធានក្រុមការងារគណៈកម្មាធិការកណ្តាលចុះជួយខេត្តស្វាយរៀង បានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រជុំបូកសរុបការអនុវត្តភារកិច្ចរបស់ក្រុមការងារគណៈកម្មាធិការកណ្តាលចុះជួយខេត្តស្វាយរៀងដំណាក់កាលទី៦ លើកទី១០ និង ទិសដៅសម្រាប់អនុវត្តនៅដំណាក់កាលទី៦ លើកទី១១ ។

ក្នុងពិធីនេះដែរ មានការចូលរួមពី ឯកឧត្តម លោកជំទាវជាអនុប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយខេត្ត ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភា រដ្ឋសភាមណ្ឌលស្វាយរៀង ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ជាសមាជិក សមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ឯកឧត្តម លោក លោកស្រី ជាសមាជិក សមាជិកក្រុមការងារគណបក្្សចុះជួយស្រុក-ក្រុងទូទាំងខេត្ត លោក លោកស្រីជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ទូទាំងខេត្ត និងតាមមន្ទីរ-អង្គភាពនានាជុំវិញខេត្ត ដែលមានវត្តមានចូលរួម ៧១៣ នាក់ ស្រី ១៥៣ នាក់ ។

13267865_470993766443191_9065654338694401760_n13307421_1796612640571407_8672383961734413601_n  13322137_470994033109831_5446539237883673395_n 13240674_470994089776492_2201494383269786267_n